Úvod > Produkty > Spínače a snímače Honeywell > Senzory > Snímače elektrického proudu

Snímače elektrického proudu

 

1. Snímače proudu s otevřenou smyčkou

Obsahují Hall-effect sensor, který je umístěn ve vzduchové mezeře magnetického jádra snímače. Vodič, kterým protéká měřený proud prochází otvorem snímače.Magnetický tok v této mezeře, který je závislý na velikosti měřeného proudu způsobí vznik napětí na sensoru. Sensory s otevřenou smyčkou „Open loop current sensors“ měří stejnosměrné a střídavé proudy. Měřený proud je od výstupního signálu elektricky oddělený.

 

Používají se v aplikacích, kde je vyžadováno galvanické oddělení.

 

2. Snímače proudu s uzavřenou smyčkou

Obsahují Hall-effect sensor, který je umístěn ve vzduchové mezeře magnetického jádra snímače, cívku navinutou na jádru a proudový zesilovač. 

Vodič, kterým protéká měřený proud prochází otvorem snímače a způsobuje vznik magnetického pole, úměrného měřenému proudu.. Jádro koncentruje magnetické pole, které je měřeno Hallovým sensorem. Hallův sensor je zapojen na vstup proudového zesilovače, který napájí cívku. Proud procházející cívkou vytváří opačné magnetické pole, než měřený proud. Magnetický tok Hallovým sensorem se tak konstantně udržuje na nule. Velikost proudu, potřebná na udržení nulového magnetického toku je úměrná měřenému proudu, násobená počtem závitů na cívce. Tento proud může být převeden na napěťový signál pomocí odporu.

Používá se pro aplikace, kde je vyžadována vysoká linearita a přesnost, rychlá odezva a nízký teplotní šum (drift), jako je proudová ochrana, proudová zpětná vazba, v robotice a u svařovacích strojů.

 

3.Snímač proudu spínací

Stránky se průběžně vytvářejí, informace o snímačích elektrického proudu  Honeywell získáte prozatím zde

 

Snímač elektrického proudu CSNE 151

Dodací lhůta: zboží je na skladě
Cena bez DPH: 645.00 CZK
Cena: 774.00 CZK

Snímač elektrického proudu CSNJ 481

Dodací lhůta: zboží je na skladě
Cena bez DPH: 4584.00 CZK
Cena: 5500.80 CZK