Úvod > Produkty > Spínače a snímače Honeywell > Senzory > Magnetické snímače polohy s Hallovou sondou

Magnetické snímače polohy s Hallovou sondou

Snímače pro vačkové, klikové, zalomené hřídele.

Mohou se použít pro snímání polohy nebo rychlosti vačkového hřídele, pro diagnostiku motorů.

 

Snímače rychlosti a směru pohybu.

Reagují na přítomnost nebo přerušení magnetického pole. Hodnota dvoustavového výstupního signálu je závislá na intenzitě magnetického pole. Tyto spínací sensory, založené na Hallově jevu. Frekvenční rozsah jsou desítky kHz a pracují při teplotách –40 až 125 ºC. 

Používá se pro měření rychlosti, časování motorů, měření otáček.

 

Snímače zubů ozubených kol.

Reagují na přítomnost nebo přerušení magnetického pole. Hodnota dvoustavového výstupního signálu je závislá na intenzitě magnetického pole. Tyto spínací sensory, založené na Hallově jevu. Frekvenční rozsah je do 3600 otáček/minutu a pracují při teplotách –40 až 150 ºC. 

Používají se pro snímání zubů otáčejících se ozubených kol, tachometry a čítače, rychlosti vačkových a klikových hřídelů, rychlost převodových řetězů, prokluzu apod.

 

Rotační snímače polohy.

Jedna verze poskytuje informace o informaci o úhlu natočení. Druhá verze je rotační.

 

Miniaturní snímače polohy na desky s plošnými spoji v plastovém pouzdru.

 

Magnetické detektory pro rychlou montáž.

Tyto spínací a lineární sensory, založené na Hallově jevu provádějí bezkontaktní měření nepohybujících se částí.

Série 103SR, SR13,  SR15SR4P3SR3

 

Štěrbinové snímače polohy.

Snímače reagují na průchod feromagnetického materiálu štěrbinou.

Série 2AV4AVSR16SR17

 

Snímače otáček a směru.

Jednoduché, robustní přístroje, které nepotřebují pro svoji funkci externí napájení. Výstupním signálem je střídavé napětí, které mění svoji amplitudu a frekvenci, podle toho, jak se mění rychlost monitorovaného zařízení.

Používají se pro měření otáček motorů, v letadlech, automobilech, autobusech, lodích a kolejových vozidlech. Dále se používají pro měření otáček na vrtačkách, mlýnech, soustruzích, obráběcích strojích, potravinářských, textilních, papírenských, dřevozpracujících, tiskařských a farmaceutických zařízení.

Serie pro všeobecné použití.

Série do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Série s vysokou úrovní signálu.

Série s vysokým rozlišením.

Série pro vysoké teploty.

Levné snímače.

Série Power Output.

Miniaturní snímače polohy na desky s plošnými spoji na keramickém substrátu.

 

 

101MG7-BP

Dodací lhůta: Zboží je na skladě
Cena bez DPH: 75.00 CZK
Cena: 90.00 CZK

102 MG 11

Dodací lhůta: zboží je na skladě
Cena bez DPH: 172.00 CZK
Cena: 206.40 CZK

103SR12A-4

Dodací lhůta: Zboží je na skladě

Data

Cena bez DPH: 553.00 CZK
Cena: 663.60 CZK