UDC100 typ DC11A PID

Regulátor jednosmyčkový se dvěma displeji a jedním alarmovým kontaktem a PID konstantami typ DC11A PID.
Při normálním provozu se na horním displeji zobrazuje měřená hodnota a na dolním displeji nastavená hodnota (setpoint). Po zmáčknutí tlačítka u horního displeje se na něm přerušovaně zobrazí nastavená hodnota a na dolním displeji se zobrazí hodnota alarmu a je možné ji nastavovat. Na spodním displeji se zobrazí nápis AL. Po stisku tlačítka dvakrát po sobě se zadá heslo a je možné nastavovat PID konstanty, dobu cyklu, bias a manuální nebo automatické řízení.
Výstupem jsou dva mechanické přepínací kontakty relé 10A, jeden pro regulaci, druhý pro alarm.

DC11A PID

Dodací lhůta: zboží je na skladě

Regulátor se dvěma displeji a alarmovým kontaktem s PID konstantami typ DC11A PID.Regulátor funguje podobně jako typ DC11A, ale navíc je možné nastavovat některé regulační konstanty.Po stisku horního tlačítka dvakrát po sobě se zadá heslo a je možné nastavovat PID konstanty, dobu cyklu, bias a manuální nebo automatické řízení. Výstupem jsou dva kontakty relé 10A, jeden pro regulaci, druhý pro alarm.

Cena bez DPH: 10807.00 CZK
Cena: 13076.47 CZK