Regulátory

Regulátory pro řízení technologických procesů, jednosmyčkové regulátory i více smyčkové regulátory dodává firma Honeywell už asi od sedmdesátých let minulého století. Honeywell proto patří mezi tradiční výrobce těchto regulátorů s dlouhodobou vývojovou základnou. Firmware regulátorů je průběžně zdokonalován podle nejnovějších poznatků. Honeywell vyvinul algoritmy pro adaptivní ladění regulačních konstant, který je patentován pod názvem ACCUTUNE – adaptivní ladění konstant.

Regulátory UDC2500, UDC3200 a UDC3500 jsou mimo jiné vybaveny ACCUTUNE III a fuzzy logikou.

 

UDC100

Regulátor UDC100 je univerzální číslicový regulátor, řízený mikroprocesorem, o rozměrech ¼ DIN (96x96 mm), určený především pro regulaci teploty. Nastavení parametrů se jednoduše provádí pomocí velkého otočného knoflíku.
Výstupem těchto regulátorů mohou být buď mechanická relé nebo polovodičové spínače (SSR). Způsob regulace je buď zapnuto/vypnuto (on/off) nebo časově proporcionální s PID konstantami
Typ vstupu a rozsah jsou nastavitelné společně s dalšími parametry pomocí modemu a počítače.

Regulátor UDC100 typ DC10N

Regulátor UDC100 typ DC10N PID

Regulátor UDC100 typ DC10D

Regulátor UDC100 typ DC10D PID

Regulátor UDC100 typ DC11A

Regulátor UDC100 typ DC11A PID

Regulátor UDC100 typ DC11T

Regulátor UDC100 typ DC12N

UDC1010

Patří mezi regulátory levnější řady Mají pevně danou možnost volby typu           vstupního signálu, buď termočlánek, odporový teploměr nebo lineární vstup. Výstupní členy jsou pevně zabudovány na desce a není možné je později měnit, proto musí být specifikovány při objednání. Dodávají se ve čtyřech rozměrech čelního panelu od 48x48 mm do 96x96 mm. Regulátory mají všechny standardní funkce PID regulátorů.

 

 

 

UDC1020

Patří mezi regulátory levnější řady Mají pevně danou možnost volby typu vstupního signálu, buď termočlánek, odporový teploměr nebo lineární vstup. Výstupní členy jsou pevně zabudovány na desce a není možné je později měnit, proto musí být specifikovány při objednání. Dodávají se ve čtyřech rozměrech čelního panelu od 48x48 mm do 96x96 mm. Regulátory mají všechny standardní funkce PID regulátorů.

UDC1030

Patří mezi regulátory levnější řady Mají pevně danou možnost volby typu vstupního signálu, buď termočlánek, odporový teploměr nebo lineární vstup. Výstupní členy jsou pevně zabudovány na desce a není možné je později měnit, proto musí být specifikovány při objednání. Dodávají se ve čtyřech rozměrech čelního panelu od 48x48 mm do 96x96 mm. Regulátory mají všechny standardní funkce PID regulátorů.

UDC1040

Patří mezi regulátory levnější řady Mají pevně danou možnost volby typu vstupního signálu, buď termočlánek, odporový teploměr nebo lineární vstup. Výstupní členy jsou pevně zabudovány na desce a není možné je později měnit, proto musí být specifikovány při objednání. Dodávají se ve čtyřech rozměrech čelního panelu od 48x48 mm do 96x96 mm. Regulátory mají všechny standardní funkce PID regulátorů.

UDC1200

Regulátory UDC1200 a UDC1700 jsou mikroprocesorové regulátory o rozměrech 1/16 DIN a 1/8 DIN,
Je možné nastavit sedm různých typů termočlánků, odporové teploměry Pt100, lineární proudové a napěťové vstupy
Typ vstupního signálu a rozsahy jsou nastavitelné. Je možné nastavit sedm různých typů termočlánků, odporové teploměry Pt100, lineární proudové a napěťové vstupy.
Regulátor má tři výstupy. Je možné je měnit, včetně prvního regulačního výstupu podle aktuálních požadavků pomocí výstupních modulů, které se nasunou na příslušný konektor.
Volby rozšíření základní desky o výstupní moduly jsou detekovány automaticky
.

UDC1200

UDC1700

Regulátory UDC1200 a UDC1700 jsou mikroprocesorové regulátory o rozměrech 1/16 DIN a 1/8 DIN,
Je možné nastavit sedm různých typů termočlánků, odporové teploměry Pt100, lineární proudové a napěťové vstupy
Typ vstupního signálu a rozsahy jsou nastavitelné. Je možné nastavit sedm různých typů termočlánků, odporové teploměry Pt100, lineární proudové a napěťové vstupy.
Regulátor má tři výstupy. Je možné je měnit, včetně prvního regulačního výstupu podle aktuálních požadavků pomocí výstupních modulů, které se nasunou na příslušný konektor.
Volby rozšíření základní desky o výstupní moduly jsou detekovány automaticky
.

UDC2500

Regulátor UDC2500 je univerzálním regulátorem o velikosti ¼ DIN
Základní vlastnosti:

 • jeden univerzální analogový vstup
 • přesnost 0,25%
 • rychlé skenování 166 ms
 • maximálně 5 analogových nebo dvoustavových výstupů
 • dva dvoustavové vstupy
 • infračervená komunikace s přenosným počítačem
 • krytí IP66 čelního panelu
 • konfigurace bez nutnosti přepínání spojů uvnitř regulátoru
 • ladění pomocí Accutune III a fuzzy logiky

 

 

 

UDC3200

Regulátor UDC3200 je univerzálním regulátorem o velikosti ¼ DIN

Základní vlastnosti:

 • dva univerzální analogové vstupy,
 • přesnost 0,20%, rychlé skenování 166 ms,
 • maximálně 5 analogových nebo dvoustavových výstupů,
 • dva dvoustavové vstupy,
 • matematické funkce,
 • infračervená komunikace s přenosným počítačem,
 • krytí IP66 čelního panelu,
 • konfigurace bez nutnosti přepínání spojů uvnitř regulátoru,
 • ladění pomocí Accutune III a fuzzy logiky

 

UDC3500

Regulátor UDC3500 je univerzálním regulátorem o velikosti ¼ DIN

Základní vlastnosti:

 • tři univerzální analogové vstupy,
 • mohou být také nakonfigurovány jako jeden univerzální vstup a čtyři lineární proudové nebo napěťové vstupy,
 • přesnost 0,10%,
 • rychlé skenování 166 ms,
 • maximálně tři analogové výstupy,
 • maximálně pět dvoustavových výstupů,
 • čtyři dvoustavové vstupy,
 • matematické funkce,
 • kaskádová nebo dvousmyčková regulace,
 • infračervená komunikace s přenosným počítačem,
 • kontrola správné funkce a diagnostika,
 • krytí IP66 čelního panelu,
 • konfigurace bez nutnosti přepínání spojů uvnitř regulátoru,
 • ladění pomocí Accutune III a fuzzy logiky,
 • možnost volby reálného času

 

UDI1700

Indikátor UDI1700 o velikosti 1/8 DIN

UDI je indikátor o velikosti 1/8 DIN, založený na stejné technologii, jako regulátory UDC1200/1700.

UDI1700. Velký, 14 mm vysoký displej, umožňuje snadné odčítání z velké vzdálenosti. Typ vstupního signálu je nastavitelný. Mohou být použity až tři alarmová relé, u kterých je možné nastavovat hysterezi spínání. Tento indikátor je proto možné použít například jako termostat, regulátor zapnuto /vypnuto. Na třetí výstup je možné umístit lineární výstup pro přenos měřené veličiny.

DC10D

Dodací lhůta: Regulátor se nevyrábí a není na skladě

Regulátor jednosmyčkový se dvěma displeji (typ DC10D). Horní displej ukazuje měřenou hodnotu a spodní displej nastavenou hodnotu (setpoint). Po stisknutí tlačítka vedle horního displeje se na něm zobrazí nastavená hodnota (setpoint) a dole nápis SP.

Cena bez DPH: 0.00 CZK
Cena: 0.00 CZK

DC10D PID

Dodací lhůta: zboží je na skladě

Regulátor se dvěma displeji typ DC10D PIDs PID konstantami.
Horní displej ukazuje měřenou hodnotu a spodní nastavenou hodnotu. Po stisknutí tlačítka vedle horního displeje se na něm zobrazí nastavená hodnota a dole nápis SP. Po stisku tlačítka dvakrát po sobě se zadá heslo a je možné nastavovat PID konstanty, dobu cyklu, bias a manuální nebo automatické řízení.

Cena bez DPH: 5760.00 CZK
Cena: 6912.00 CZK

DC10N

Dodací lhůta: zboží je na skladě

DC10N je regulátor jednosmyčkový s jedním displejem (typ DC10N).
Displej ukazuje měřenou hodnotu (setpoint) a po stisknutí tlačítka vedle displeje se zobrazí nastavená hodnota (setpoint). Výstupem je mechanický přepínací kontakt relé 10A.

Cena bez DPH: 6737.00 CZK
Cena: 8151.77 CZK

DC11A

Dodací lhůta: zboží je na skladě

Regulátor se dvěma displeji a jedním alarmovým kontaktem typ DC11A.
Na horním se zobrazuje měřená hodnota a na dolním nastavená hodnota. Po zmáčknutí tlačítka u horního displeje se na něm zobrazí nastavená hodnota a na dolním se zobrazí nápis SP. Při zmáčknutí tlačítka u dolního displeje se na horním zobrazí hodnota alarmu a je možné ji nastavovat. Na spodním displeji se zobrazí nápis AL.

Cena bez DPH: 9267.00 CZK
Cena: 11213.07 CZK

DC11A PID

Dodací lhůta: zboží je na skladě

Regulátor se dvěma displeji a alarmovým kontaktem s PID konstantami typ DC11A PID.Regulátor funguje podobně jako typ DC11A, ale navíc je možné nastavovat některé regulační konstanty.Po stisku horního tlačítka dvakrát po sobě se zadá heslo a je možné nastavovat PID konstanty, dobu cyklu, bias a manuální nebo automatické řízení. Výstupem jsou dva kontakty relé 10A, jeden pro regulaci, druhý pro alarm.

Cena bez DPH: 10807.00 CZK
Cena: 13076.47 CZK

DC11T

Dodací lhůta: zboží je na skladě

Regulátot se dvěma displeji typ DC11T. Horní displej funguje stejně jako u DC10N. Spodní zobrazuje čas. Po stisknutí tlačítka vedle spodního displeje se rozsvítí a bliká na něm poslední nastavený časový údaj a během blikání je možné ho měnit. Po uplynutí zadaného času sepne kontakt relé. Kontakt se znovu rozepne, když obsluha stiskne tlačítko vedle displeje s časovým údajem. Displej potom zhasne.

Cena bez DPH: 9267.00 CZK
Cena: 11213.07 CZK

DC12N

Dodací lhůta: zboží je na skladě

Regulátor dvousmyčkový se dvěma displeji typ DC12N.
Jsou to samostatné dva regulátory jako DC10N, ale v jednom přístroji.

Cena bez DPH: 10230.00 CZK
Cena: 12378.30 CZK